GWO- Refresher Safety Training


Pakket Type Introductie Prijs*** € Standaard Prijs €
Pakket 3 - BST REF Offshore 1,000.00 1,050.00
Pakket 4 - BST REF Onshore 850.00 900.00

 Cursus

FIrst aid-ref.PNG
 
man-hand-ref.PNG
 
 
heights-ref.PNG
 
sea-ref.PNG

Omschrijving

Het doel van deze herhalingscursus is het beoordelen van en het voortborduren op eerder verworven kennis met betrekking tot het veilig verlenen van eerste  hulp

 

In deze herhalingscursus worden technieken voor manueel handelen opgefrist. De opgedane kennis draagt bij aan het minimaliseren van risico’s in de windindustrie

 

In deze herhalingscursus helpen wij windpersoneel om hun kennis en vaardigheden toe te passen m.b.t. het voorkomen,- evalueren en juist handelen bij branden en evacuatie

 

In deze herhalingscursus worden o.a. de gevaren en risico’s bij het werken op hoogte behandeld. De cursus stelt de deelnemer in staat om op een veilige manier te werken in de windindustrie en zichzelf en collega’s in veiligheid te kunnen brengen zodra een onveilige situatie ontstaat in windturbines

 

In deze herhalingscursus leren deelnemers overlevingstechnieken op zee. Hierna zijn zij in staat zichzelf en collega’s in veiligheid te brengen bij onveilige situaties op zee.

Type

Onshore/offshore

 

Onshore/offshore

 

Onshore/offshore

 

Onshore/offshore

 

Offshore

Dag van week

Dinsdag

 

Woensdag ochtend

 

Woensdag middag

 

Donderdag

 

Vrijdag

Prijs

€ 250

 

€ 150

 

€ 150

 

€ 350

 

€ 300


* Afhankelijk van het aantal cursisten en weersomstandigheden kan in overleg de volgorde van de Working at Heights en/of de Sea Survival veranderen.
** Al onze prijzen zijn exclusief BTW
*** Aandacht alstublieft! De introprijs is alleen van toepassing op de eerste 50 boekingen!