In de oude situatie (voor april 2014):

 • Is er sprake van een scheepsgezondheidscertificaten voor een B(eperkt) en O(nbeperkt) vaargebied.
 • Ook is er voor beide certificaten een basis/opleidingscursus en een herhalingscursus: in totaal dus vier cursussen.
 • Elke vijf jaar dient op basis van EU regelgeving een herhalingscursus gevolgd te worden.

In de nieuwe (huidige) situatie:

 • Voor de scheepsgezondheidszorg is nu sprake van de certificaten:

  • Medical First Aid (STCW-MFA) en
  • Medical care (STCW-MC).
 • In principe moet de kapitein en iedereen die met de medische zorg aan boord is belast, beide certificaten in bezit hebben.
 • Deze cursussen dienen op basis van EU regelgeving elke vijf jaar gevolgd te worden.
 • Er is geen sprake meer van verschillende basis en herhalingscursussen. Elke vijf jaar wordt dezelfde MFA en MC cursus gevolgd. Met andere woorden: basiscursus = de te herhalen cursus. Er zijn dus nog maar twee cursussen.

Praktisch:

In de praktijk was in de oude situatie de duur van de beide SGZ herhalingscursussen twee (Beperkt) of vijf (Onbeperkt) dagen. Dat is gelijk aan de duur van de huidige STCW cursussen (2 dagen MFA of 2+3 = 5 dagen MFA+MC). In de praktijk verandert er dus niets: elke vijf jaar dienen er twee of vijf dagen cursus gevolgd worden, hetgeen dus evenveel tijd kost als voorheen.

Inhoudelijk is wel sprake van een aantal kleine aanpassingen en veranderingen. De hoofdlijn blijft vanzelfsprekend ongewijzigd: goed getraind worden in de medische zorg aan boord.

Vragen?

Heeft u vragen? Laat het ons weten. Wij helpen u graag.