Persoonlijk
Flexibel
Kleine groepen
Persoonlijk
Flexibel
Kleine groepen
Bekijk trainingen

Privacy

Welke gegevens verzamelen wij?

Bij de aanmelding voor onze cursussen en bij registratie op de eerste cursusdag verzamelen we de volgende persoonsgegevens:

– Achternaam

– Voorletters

– Voornaam

– Geboortedatum en geboorteplaats

– Nummer monsterboekje en/of PSL

– Laatste 3 cijfers paspoort, rijbewijs of identiteitskaart (zodat we kunnen aantonen dat we uw identiteit hebben gecheckt)

– Bewijs dat u over een geldige vooropleiding beschikt waar van toepassing

– Soms hebben we ook uw e-mailadres of telefoonnummer in bezit na aanmelding.

Website
ECMT verzamelt en gebruikt uw persoonlijke gegevens op de website als u zich inschrijft voor een cursus via het online aanmeldformulier. Uw gegevens worden daarnaast gebruikt voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om onze website te verbeteren. Informatie over bezoeken aan onze site worden slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit gebruikt ter identificatie van individuele personen.

Wat doen we met uw gegevens?

Cursusadministratie:
Alle verzamelde persoonsgegevens staan in ons administratiesysteem. We gebruiken de gegevens voor de administratieve ondersteuning van de cursus. Denk aan uitnodigingsbrieven, formulieren, facturen, e-mail- en telefoonverkeer met u en/of vertegenwoordigers van de onderneming die uw cursus heeft geboekt of betaald.

Voldoen aan eisen Inspectie Logistiek en Transport (ILT), GWO of NOGEPA:
ECMT is door ILT gecertificeerd voor STCW trainingen, door GWO voor wind industrie trainingen en door NOGEPA voor offshore trainingen. ILT/GWO/NOGEPA stelt eisen aan certificaten of registraties in onze administratie. We gebruiken uw naam, geboortedatum en geboorteplaats op het cursuscertificaat en op de stempel/sticker in uw monsterboekje en/of PSL. Uw naam staat ook op de presentielijsten en aftekenlijsten van de docent die nodig zijn om te bewijzen dat u tijdens de cursus 100% aanwezig was en alle vereiste vaardigheden heeft geoefend. Wij bewaren alle gegevens die op uw certificaat vermeld staan gedurende de door de certificerende instantie voorgeschreven termijn. Daarna wordt de informatie vernietigd.

Met wie delen we uw gegevens?

De certificerende instanties, zoals voornoemd, verplichten ons alle cursusdocumenten en de gemaakte kopieën te bewaren. Bij controle kan een medewerker van de betreffende certificerende instantie uw gegevens inzien. GWO cursussen worden in WINDA vastgelegd. Uzelf en GWO kunnen uw gegevens inzien. NOGEPA cursussen worden vastgelegd in uw PSL en in CDR. Uzelf en NOGEPA kunnen deze gegevens inzien. Ook auditors die voor onze kwaliteitscertificering onze administratie beoordelen kunnen incidenteel inzage vragen. Alle auditors die wij incidenteel inzicht verschaffen zijn verplicht hiermee vertrouwelijk om te gaan. Wij staan niet toe dat persoonlijke informatie wordt vastgelegd in (audit) rapportages.

De partij die uw cursus betaalt, ontvangt een kopie van het certificaat bij de factuur. Op verzoek van deze partij kunnen we ook op een later moment een kopie van het certificaat per e-mail of post sturen. Indien wij een hotel boeken voor verblijf tijdens onze cursus, dan geven wij uw naam door. Wij delen uw informatie niet met partijen die deze informatie niet nodig hebben.

Bewaartermijn en veiligheid

ECMT bewaart uw gegevens conform de van toepassing zijnde (wettelijke) termijn. Wanneer de termijn verstreken is worden uw gegevens verwijderd/vernietigd. Uw gegevens worden door ons met technische en organisatorische maatregelen beschermd. Onze medewerkers, vast en freelance, zijn verplicht zeer zorgvuldig met uw gegevens om te gaan.

Uw rechten

U heeft het recht uw gegevens in te zien en een afschrift te ontvangen. U heeft ook het recht uw gegevens te corrigeren als deze niet correct of onvolledig zijn. Uw gegevens verwijderen kan alleen als de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, als uw gegevens onrechtmatig zijn verzameld.

Wilt u niet dat uw gegevens met bepaalde ontvangers wordt gedeeld, dan kunt u ons hiervan op de hoogte stellen met daarbij de reden van uw verzoek: assistant@ec-mt.com. We nemen dan binnen vijf werkdagen contact met u op.